Ariete Party grill

Toaster 2 Slice Vintage 155

Model
155

مشخصات / توضیحات

توستر 2 خانه وينتيج با سيني خرده نان وینتیج

- 810W
- 6 درجه توست
- عملکرد: یخ زدائی، گرم نمودن و توست
- دارای سینی خرده نان
- بدنه عایق